De enige voorwaarde is dat je beschikt over een originele versie van een flightsimulator.

Het lidgeld bedraagt:
Vanaf 21 jaar: 30,00 euro voor het eerste jaar, voor de aaneensluitende jaren erna 27,50 euro per jaar. Jonger dan 21 jaar: 25,00 euro tot je 21ste.
Eens 21 betaal je 27,50 euro per jaar.

Heb je echt besloten om lid te worden? Stuur je gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoon en email-adres) naar info@fscb.be. Het lidgeld dient overgemaakt te worden op rekening met nummer: IBAN BE53 0015 5284 9253 (BIC GEBABEBB) van de FSCB vzw, met vermelding van NIEUW LID, en de naam en voornaam van het nieuwe lid.